Om Baunehøj Vandværk

Baunehøj Vandværk blev pr. 1. januar 2007 omdannet fra et kommunalt vandværk til et forbrugerejet vandværk, Baunehøj Vandværk a.m.b.a.

Vandværket er bygget i 1968 ved Baunehøj i Skærød og er løbende blevet udvidet og moderniseret, så det i dag fremstår som et tidsvarende vandværk og en moderne og funktionel arbejdsplads for en driftsleder, to teknikere og en administrator.

I mere end 10 år har Baunehøj Vandværk samarbejdet med Tisvilde Vandværk og Vejby Vandforsyning i et lokalefællesskab på adressen tillige med Smidstrup Vandværk. Samarbejdet omfatter også driftsledelse og vagtfunktion af Tisvilde Vandværk og Vejby Vandforsyning samt administration af Smidstrup Vandværk.

Baunehøj Vandværk har pr. 1.1.2024: 3.005 andelshavere.

Vandværket udpumpede i 2023 272.600 m3 drikkevand til forbrugerne i forsyningsområdet mod 283.700 m3 i 2022.

Baunehøj Vandværks forsyningsområde dækker Skærød, Annisse Nord, Gl. Annisse, Ramløse, Ramløse Sand, mod nord ad Bækkebrovej til Tibirke og det sydlige Tisvilde. Mod øst til Holløse og Ørby, og mod syd igen ad Kildevej til Ågerup og Tågerup. Ialt mere end 165 km vandledning.