Om Baunehøj vandværk

 Baunehøj Vandværk er pr. 1. januar 2007 omdannet fra et kommunalt vandværk til et forbrugerejet vandværk, Baunehøj     Vandværk   a.m.b.a.  

 Baunehøj Vandværk er bygget i 1968 ved Baunehøj i Skærød og er løbende blevet udvidet og moderniseret, så det i dag fremstår   som en tidssvarende og funktionel arbejdsplads. I 2011/2012 blev den eksisterende bygning udvidet til brug for teknik og  administration.
 
 Den 1. januar 2012 blev der etableret et lokalefællesskab med Tisvilde Vandværk og Vejby Vandforsyning. Administrationen   udføres  fra lokalerne på Baunehøj Vandværk. Fra 1. marts 2015 har Baunehøj Vandværk endvidere indgået et vagt- og   driftssamarbejde med Tisvilde Vandværk og Vejby Vandforsyning.

 Baunehøj Vandværk har administreret Smidstrup Vandværk siden 1. januar 2014.
 
 Baunehøj Vandværk har pr. 1.1.2021: 2.971 andelshavere.

 Vandværket udpumpede i 2020 i alt 298.200 m3 drikkevand til forbrugerne i forsyningsområdet mod 314.200 m3 året før.
 
 Baunehøj Vandværks forsyningsområde dækker Skærød, Annisse Nord, Annisse, Ramløse, Ramløse Sand, mod nord ad   Bækkebrovej til   Tibirke og det sydligste Tisvilde. Mod øst til Holløse og Ørby og mod syd igen ad Kildevejen til Ågerup og   Tågerup, i alt 165 km vandledning.

 Baunehøj Vandværk støtter op om Danmarks Naturfredningsforenings kampagne om Giftfri Haver. Vandværket har tilmeldt   vandværkets arealer, i alt 25.275 m3.