Ejerskifte


Baunehøj Vandværk skal informeres ved ejerskifte.

Information om nye ejere, dato for ejerskifte samt målerstand på overtagelsesdagen skal indsendes til adm@baunevand.dk

Flytteafregninger skal medtages over refusionsopgørelsen. Når vandværket modtager meddelelse om ejerskifte udarbejder Baunehøj Vandværk en flytteopgørelse og mailer ejendomsmæglere/advokater en opgørelse af sælgers tilgodehavende eller skyldige beløb. Dette beløb bedes medtaget over refusionsopgørelsen. På købers aconto opkrævning tages højde for mellemregningen.