Vandkvalitet

Vandets hårdhedsgrad:  18 oDH 

Vandkvaliteten bliver kontrolleret af et uafhængigt laboratorium efter nærmere lovbestemte tidsintervaller. 

Drikkevandskontroller foretages hos de yderste forbrugere for at sikre, at vandkvaliteten på hele ledningsstrækningen lever op til de lovgivningsmæssige krav og overholder grænseværdierne. Myndighederne har med virkning fra 1. januar 2018 indført en ny drikkevandsbekendtgørelse.

Alle analyseresultater kan ses på www.GEUS.dk i Jupiterdatabasen.

De seneste tre drikkevandsanalyser og analyser for vandkvaliteten på vandværket før vandet sendes ud til forbrugerne vises nedenfor. 

Drikkevandsanalyser:

05-02-2024 A-prøve B-prøve

16-01-2024 A-prøve B-prøve

13-11-2023 A-prøve B-prøve

 

Vandanalyser - Afgang Vandværk:

04-03-2024

13-09-2023

06-03-2023

 

Pesticider:

Information om pesticider

Information om PFOS