Vandkvalitet


Vandets hårdhedsgrad:  16 - middelhårdt vand

Vandkvaliteten bliver kontrolleret af et uafhængigt laboratorium efter nærmere lovbestemte tidsintervaller. 

Drikkevandskontroller foretages hos de yderste forbrugere for at sikre, at vandkvaliteten på hele ledningsstrækningen lever op til de lovgivningsmæssige krav og overholder grænseværdierne. Myndighederne har med virkning fra 1. januar 2018 indført en ny drikkevandsbekendtgørelse.

De seneste tre drikkevandsanalyser og analyser for vandkvaliteten på vandværket før vandet sendes ud til forbrugerne vises nedenfor. 

Drikkevandsanalyser:


12-07-2019 A-prøve 12-07-2019 B-prøve

09-05-2019 A-prøve 09-05-2019 B-prøve

08-04-2019 A-prøve 08-04-2019 B-prøve

 

 

Vandanalyser - Afgang Vandværk 2018/2019:

03-09-2019

04-06-2019

08-03-2019

06-12-2018Pesticider:

Information om pesticider