Vandkvalitet

Vandets hårdhedsgrad:  18 oDH - middelhårdt vand

Vandkvaliteten bliver kontrolleret af et uafhængigt laboratorium efter nærmere lovbestemte tidsintervaller. 

Drikkevandskontroller foretages hos de yderste forbrugere for at sikre, at vandkvaliteten på hele ledningsstrækningen lever op til de lovgivningsmæssige krav og overholder grænseværdierne. Myndighederne har med virkning fra 1. januar 2018 indført en ny drikkevandsbekendtgørelse.

Analyseresultater kan ses på www.GEUS.dk i Jupiterdatabasen.

De seneste tre drikkevandsanalyser og analyser for vandkvaliteten på vandværket før vandet sendes ud til forbrugerne vises nedenfor. 

Drikkevandsanalyser:

04-01-2023 A-prøve B-prøve

11-10-2022 A-prøve B-prøve

11-08-2022 A-prøve B-prøve

Vandanalyser - Afgang Vandværk:

07-12-2022

30-08-2022

11-08-2022

 

Pesticider:

Information om pesticider

Information om PFOS