Klagevejledning

 

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg

https://kpo.naevneneshus.dk

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100 kr.

Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold.