Driftsstatus

Normal drift 

-- o --

Maj 2024: Ledningsarbejder på Nydamsvej

Vandværket udskifter vandledningen på Nydamsvej og der kan forekomme midlertidige afbrydelser i vandforsyningen på hverdage. Berørte forbrugere får særskilt information om afbrydelserne.

Tilmeld/afmeld SMS-service under fanen Selvbetjening

 

 

 

Info

Generalforsamling 2024 afholdes mandag d. 27.5.2024

--- o ---

Undgå frostskader på vandrør

Vejledning for kontrol, lukning og tømning af vandinstallation

Vandets hårdhedsgrad: 18 °dH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheder

Fra 1.1.2024 ændrer vandværket procedure, så fremover udsendes opkrævninger på baggrund af det fakstiske vandforbrug.

Vandforbruget for perioden 1.1.-31.12.2023 opkræves pr. 1.4.2024 

Vandforbruget for perioden 1.1.-30.6.2024 opkræves pr. 1.10.2024

Vandforbruget for perioden 1.7.-31.12.2024 opkræves pr. 1.4.2025

----

 

 

 

 

 


 

Antal besøgende
Besøgende: 71553