Driftsstatus

Normal drift 

-- o --

Juli 2024: Udskiftning af vandmålere

Vandværket udskifter vandmålere i Ramløse Søkrog i juni/juli 2024.

Målerudskiftingsprojektet løber fra juni 2024 til ultimo 2026 efter følgende forventede plan:

2024: Ramløse Søkrog, Ramløse Nordkrog og Skærød

2025: Annisse Nord, Gl. Annisse og Ramløse Bakker

2026: Tibirke, Holløse, Ørby, Ågerup og Tågerup

 

Info

Borgerberedskab - Information til dig som forbruger i Baunehøj Vandværk

På baggrund af udmeldingerne fra Forsvarsministeriet og Beredskabsstyrelsen har vi følgende information:

Hvad kan vandværket i en krisesituation?

Vi kan ved hjælp af en nødgenerator stadig levere vand til alle forbrugere i en krisesituation.

Læs drikkevandsråd ved at følge linket: Drikkevandsråd (Danske Vandværker)

-- o --

Vandets hårdhedsgrad: 18 °dH

Undgå frostskader på vandrør

Vejledning for kontrol, lukning og tømning af vandinstallation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheder

Aflæsning af vandmålere pr. 30.6.2024

Vandværket foretaget i uge 28 og 29 aflæsning af vandmålerne til brug for opkrævning af vandforbruget for perioden 1.1.-30.6.2024.  Vandforbruget opkræves pr. 1.10.2024

Vandforbruget for perioden 1.7.-31.12.2024 opkræves pr. 1.4.2025

----

Nyt fra vandværket - juni 2024

 

 

 

 


 

Antal besøgende
Besøgende: 75290