Driftsstatus

Normal drift

-- 0 --

November 2023: Ledningsarbejder på Birkegårdsvej

Vandværket udskifter vandledningen på Birkegårdsvej. Der kan forekomme periodiske afbrydelser i vandforsyningen i løbet af hverdagene. Berørte forbrugere får særskilt besked. 

Tilmeld din adresse til vandværkets SMS-service under Selvbetjening. 

 

 

Info

 

Nyheder

Fra 1.1.2024 ændrer vandværket procedure, så fremover udsendes opkrævninger på baggrund af det fakstiske vandforbrug.

Vandforbruget for perioden 1.7.-31.12.2023 opkræves pr. 1.4.2024

Vandforbruget for perioden 1.1.-30.6.2024 opkræves pr. 1.10.2024

Vandforbruget for perioden 1.7.-31.12.2024 opkræves pr. 1.4.2025

----

 

 

 

 

 


 

Antal besøgende
Besøgende: 58936