Driftsstatus

Normal drift 

-- o --

Juni 2024: Ledningsarbejder på Bygmarksvej

Vandværket udskifter vandledningen på Bygmarksvej og der kan forekomme midlertidige afbrydelser i vandforsyningen på hverdage. Berørte forbrugere får særskilt information om afbrydelserne.

Tilmeld/afmeld SMS-service under fanen Selvbetjening

-- o --

Juni 2024: Udskiftning af vandmålere

Vandværket påbegynder udskiftning af vandmålere og starter i Ramløse Søkrog primo juni 2024.

Målerudskiftingsprojektet løber fra juni 2024 til ultimo 2026 efter følgende forventede plan:

2024: Ramløse Søkrog, Ramløse Nordkrog og Skærød

2025: Annisse Nord, Gl. Annisse og Ramløse Bakker

2026: Tibirke, Holløse, Ørby, Ågerup og Tågerup

 

Nyheder

Fra 1.1.2024 ændrer vandværket procedure, så fremover udsendes opkrævninger på baggrund af det fakstiske vandforbrug.

Vandforbruget for perioden 1.1.-31.12.2023 opkræves pr. 1.4.2024 

Vandforbruget for perioden 1.1.-30.6.2024 opkræves pr. 1.10.2024

Vandforbruget for perioden 1.7.-31.12.2024 opkræves pr. 1.4.2025

----

 

 

 

 

 


 

Antal besøgende
Besøgende: 73904