Opkrævninger


NYT

Fra 1.1.2024 aflæser vandværket alle vandmålerne to gange om året og forbrugere afregnes for det faktiske vandforbrug. 

Vandværket aflæser alle fjernaflæselige vandmålere pr. 31.12.23 og pr. 30.6.2024.

I egen interesse bør vandmåleren aflæses flere gange årligt af hensyn til vandlækager m.m.

Aflæsningen pr. 31.12.23 danner grundlag for en årsopgørelse for 2023 og udsendes i starten af marts måned. Betalingsfristen er 2. april 2024.

2. opkrævning udsendes i september måned med betalingsfrist 1. oktober 2024 og dækker perioden 1.1.-30.6.2024.

 

Betalingen kan tilmeldes betalingsservice, se under fanen Selvbetjening her på hjemmesiden.

 

Rykkerprocedurer

Overholdes betalingsfristen ikke udsendes et rykkerbrev pålagt et rykkergebyr på kr. 100,00.

Ved yderligere restance udsendes en lukkevarsel med oplysning om lukning for vandforsyningen og pålagt rykkergebyr på kr. 100,00.

Ved fortsat restance kan Baunehøj Vandværk lukke for vandforsyningen. Lukkegebyret er kr. 2.000,00. Genåbning for vandforsyningen er gratis i henhold til gældende takstblad.

Det er som hovedregel altid muligt at aftale en afdragsordning for afvikling af restance til vandværket. Kontakt administrationen.

------------------
Baunehøj Vandværk indberetter målerstanden pr. 31. december til Gribskov Forsyning (spildevandsforsyningen) for opkrævning af vandafledningsafgifter (spildevandsafgifter).