Login   |  
Drift og Administration Minimize


Baunehøj Vandværk A.m.b.A.
Frederiksværkvej 59, Skærød
3200 Helsinge
CVR.nr. 30128826

Telefon 48 71 24 49

Email: adm@baunevand.dk

Kontortid:
Mandag - fredag, kl. 8.30 - 13.00

Drift:
Driftsleder Carsten Olsen

Administration:
Administrator Lone Maack

Bankforbindelse: Nordea Helsinge,
2418 - 6449 137 769

Driftsproblemer og akut ledningsbrud udenfor normal arbejdstid:

Vagttelefon: 29 47 24 49

Bestyrelsesformand:
Hans Lassen
E-mail:
adm@baunevand.dk

Forside Minimize

Driftsstatus:

I forbindelse med midlertidig lukning for vandforsyningen mandag den 22. august 2016 på Søstræde i Annisse, kan der forekomme misfarvning af vandet. Vandet er ikke sundhedsskadeligt. Vandværket anbefaler, at man skyller vandinstallationerne godt igennem.


Aktuelt:

Vandværkets leverandør af elektroniske vandmålere og radiomoduler tilbagekalder et større parti HYDRUS vandmålere - serienummer 47 og 48 - installeret af Baunehøj Vandværk i perioden 2013 - 2015.

Det er besluttet, at udskifte samtlige vandmålere med serienummer 47 og 48. De berørte forbrugere er informeret ved brev ultimo juni 2016.

Målerudskiftningen påbegyndes i uge 27 og der udsendes en servicemeddelelse på sms et par dage før.

IZAR radiomoduler købt igennem Baunehøj Vandværk er ligeledes tilbagekaldt af leverandøren. De berørte forbrugere er blevet kontaktet.

Baunehøj Vandværk  etablerer ny forsyningsledning i Skærødvej. Anden etape forventes afsluttet i uge 27. 

Vandets hårdhedsgrad: 16o  - middel hårdt vand.


Copyright Rambøll Danmark A/S