Login   |  
Drift og Administration Minimize


Baunehøj Vandværk A.m.b.A.
Frederiksværkvej 59, Skærød
3200 Helsinge
CVR.nr. 30128826

Telefon 48 71 24 49

Email: adm@baunevand.dk

Kontortid:
Mandag - fredag, kl. 8.30 - 13.00

Drift:
Driftsleder Carsten Olsen

Administration:
Administrator Lone Maack

Bankforbindelse: Nordea Helsinge,
2418 - 6449 137 769

Driftsproblemer og akut ledningsbrud udenfor normal arbejdstid:

Vagttelefon: 29 47 24 49

Bestyrelsesformand:
Hans Lassen
E-mail:
adm@baunevand.dk

Forside Minimize

Driftsstatus:

Der kan forekomme lavere vandtryk end normalt, idet Baunehøj Vandværk i øjeblikket leverer vand til Helsinge Vandværk i forbindelse med renoveringsarbejder.


Aktuelt:

Den årlige aflæsning af vandmålere er pr. 31.12.2015. Vandværket foretager elektronisk aflæsning af vandmålerne fra 6. januar 2016 og efterfølgende dage. Forbrugerne opfordres til at kontrolaflæse vandmåleren.

Vandværkets elektroniske aflæsning kan ses på årsopgørelsen, der udsendes primo marts 2016. Forbrugere der er tilmeldt betalingsservice kan se årsopgørelsen på betalingsoversigten for april måned 2016.

Baunehøj Vandværk  etablerer ny forsyningsledning i Skærødvej. Anden etape forventes påbegyndt i januar 2016, hvis vejret tillader det.

Vandets hårdhedsgrad: 16o  - middel hårdt vand.


Copyright Rambøll Danmark A/S