Log ind   |  
Drift og Administration Minimer


Baunehøj Vandværk A.m.b.A.
Frederiksværkvej 59, Skærød
3200 Helsinge
CVR.nr. 30128826

Telefon 48 71 24 49

Email: adm@baunevand.dk

Kontortid:
Mandag - fredag, kl. 8.30 - 13.00

Drift:
Driftsleder Carsten Olsen

Administration:
Administrator Lone Maack

Bankforbindelse: Nordea Helsinge,
2418 - 6449 137 769

Driftsproblemer og akut ledningsbrud udenfor normal arbejdstid:

Vagttelefon: 29 47 24 49

Bestyrelsesformand:
Hans Lassen
E-mail:
adm@baunevand.dk

Forside Minimer

Driftstatus:

I forbindelse med renovering af rentvandstank på vandværket er der nødforsyning af vand fra Helsinge Vandværk.

Der kan i den forbindelse opleves lavere vandtryk især i spidsbelastningstidspunkterne morgen og aften. Vi beklager eventuelle gener.

------------------------

Baunehøj Vandværk siger ja til en sammenlægning af Asserbo Vandværk og Baunehøj Vandværk. På den ekstraordinære generalforsamling den 15. juni 2017 blev forslag til sammenlægning af Asserbo Vandværk og Baunehøj Vandværk enstemmigt vedtaget.

Asserbo Vandværk har på deres ekstraordinære generalforsamling den 24. juni 2017 nedstemt bestyrelsens forslag til en sammenlægning. 

Der bliver således ikke en sammenlægning af vandværkerne.

-------------------------

Vandværkets leverandør af elektroniske vandmålere og radiomoduler tilbagekalder et større parti HYDRUS vandmålere - serienummer 44, 45, 47, 48, 49, 50 og 51 - installeret af Baunehøj Vandværk i perioden 2013 - 2015.

Det er besluttet, at udskifte samtlige vandmålere med serienummer 44, 45, 47, 48, 49, 50 og 51. De berørte forbrugere bliver informeret.

Målerudskiftningen er påbegyndt og der udsendes en servicemeddelelse på sms et par dage før.

IZAR radiomoduler købt igennem Baunehøj Vandværk er ligeledes tilbagekaldt af leverandøren. De berørte forbrugere er blevet kontaktet.

-----------------------

Sådan undgår du frostskader på dine vandrør:

Link: Sådan undgår du frostskader på dine vandrør. (kilde: Danske Vandværker)

-------------------------

Vandets hårdhedsgrad: 16o  - middel hårdt vand.


Copyright Rambøll Danmark A/S