Log ind   |  
Drift og Administration Minimer


Baunehøj Vandværk A.m.b.A.
Frederiksværkvej 59, Skærød
3200 Helsinge
CVR.nr. 30128826

Telefon 48 71 24 49

Email: adm@baunevand.dk

Kontortid:
Mandag - fredag, kl. 8.30 - 13.00

Drift:
Driftsleder Carsten Olsen

Administration:
Administrator Lone Maack

Bankforbindelse: Nordea Helsinge,
2418 - 6449 137 769

Driftsproblemer og akut ledningsbrud udenfor normal arbejdstid:

Vagttelefon: 29 47 24 49

Bestyrelsesformand:
Hans Lassen
E-mail:
adm@baunevand.dk

Forside Minimer

Driftsstatus:

Der er ingen uregelmæssigheder i vandforsyningen.

-------------------------

Sådan undgår du frostskader på dine vandrør:

Link: Sådan undgår du frostskader på dine vandrør. (kilde: Danske Vandværker)

-------------------------

Aktuelt:

Elektronisk aflæsning af vandmålerne  pr. 31.12.2016 er foretaget af vandværkets tekniker. 

Måleraflæsningen vil fremgå af årsopgørelsen, der udsendes i marts måned 2017.

Betalingsfrist: 3. april 2017

Er man tilmeldt betalingsservice, vil opgørelsen være på betalingsoversigten pr. 1. april 2017.

----------------------------

Vandværkets leverandør af elektroniske vandmålere og radiomoduler tilbagekalder et større parti HYDRUS vandmålere - serienummer 44, 45, 47, 48 og 49 - installeret af Baunehøj Vandværk i perioden 2013 - 2015.

Det er besluttet, at udskifte samtlige vandmålere med serienummer 44, 45, 47, 48 og 49. De berørte forbrugere bliver informeret.

Målerudskiftningen er påbegyndt og der udsendes en servicemeddelelse på sms et par dage før.

IZAR radiomoduler købt igennem Baunehøj Vandværk er ligeledes tilbagekaldt af leverandøren. De berørte forbrugere er blevet kontaktet.

-----------------------

Vandets hårdhedsgrad: 16o  - middel hårdt vand.


Copyright Rambøll Danmark A/S